Syrové krokety( II.stupeň ZŠ ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 41,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 41,26