Syrové karbonátky s jogurtovou omáčkou (karbonátok 75g, omáčka 40g)( II.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 72,92