Strapačky so syrokrémom( II.stupeň ZŠ ) 290 gramov

Priemerné sacharidy v g: 85,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,08