Strapačky s tvarohom( II.stupeň ZŠ ) 310 gramov

Priemerné sacharidy v g: 105,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,3