Strapačky s kyslou kapustou( II.stupeň ZŠ ) 300 gramov

Priemerné sacharidy v g: 111,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,37
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,93