Strapačky s bryndzou( II.stupeň ZŠ ) 270 gramov

Priemerné sacharidy v g: 107,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,4
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 25,12