Kel kučeravý 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,21
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 476,19