Rizoto so zeleninou a syrom( II.stupeň ZŠ ) 280 gramov

Priemerné sacharidy v g: 75,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 36,99