Kelové karbonátky ( II.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 29,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,62