Granatiersky pochod( II.stupeň ZŠ ) 300 gramov

Priemerné sacharidy v g: 78,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,36