Fliačky s kyslou kapustou( II.stupeň ZŠ ) 270 gramov

Priemerné sacharidy v g: 63,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,52