Zemiaky štrasburské( II.stupeň ZŠ ) 290 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 56,42