Zemiaky roľnícke( II.stupeň ZŠ ) 310 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 60,78