Zemiakový guláš so špekačkami( II.stupeň ZŠ ) 280 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 61,81