Zemiakové knedle plnené mäsom( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 84,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,33
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,62