Zemiaková musaka( II.stupeň ZŠ ) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 61
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,18