Tekvicový nákyp( II.stupeň ZŠ ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 27,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 65,45