Štefanská sekaná pečienka( II.stupeň ZŠ ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 62,15