Špagety po bolonsky( II.stupeň ZŠ ) 280 gramov

Priemerné sacharidy v g: 72,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,41