Syrové tajomstvo v cestíčku( II.stupeň ZŠ ) 95 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 69,85