Sekaná pečienka( II.stupeň ZŠ ) 85 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,96