Ríbezle červené 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,38
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 72,46