Poľské zrazy( II.stupeň ZŠ ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 94,97