Plnený kapustový list( II.stupeň ZŠ ) 205 gramov

Priemerné sacharidy v g: 30,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 67,43