Plnený kaleráb( II.stupeň ZŠ ) 230 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 156,46