Plnená paprika s rajčiakovou omáčkou( II.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 36,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 65,22