Plavnická roláda( II.stupeň ZŠ ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 73,33