Pasta sciutta( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 59,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 43,62