Mäsové guľky v rajčiakovej omáčke( II.stupeň ZŠ ) 245 gramov

Priemerné sacharidy v g: 35,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 68,82