Fazuľové struky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,71
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 140,85