Kelový karbonátok( II.stupeň ZŠ ) 95 gramov

Priemerné sacharidy v g: 27,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,42