Kel prekladaný( II.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 46
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 52,17