Kel plnený mäsom a ryžou( II.stupeň ZŠ ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 81,45