Kel plnený mäsom a cestovinou( II.stupeň ZŠ ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 79,17