Karbonátok s ovsenými vločkami( II.stupeň ZŠ ) 95 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,8