Karbonátok pečený( II.stupeň ZŠ ) 95 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,34