Kapusta zapekaná( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,68