Káhirské špagety( II.stupeň ZŠ ) 280 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,21