Čufty na dalmátsky spôsob( II.stupeň ZŠ ) 205 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 91,93