Cesnak 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,69
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,17