Bitky po kozácky( II.stupeň ZŠ ) 85 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 80,19