Bravčovinky( II.stupeň ZŠ ) 75 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 68,18