Kuracia pečeň vyprážaná( II.stupeň ZŠ ) 95 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 41,85