Bravčová pečeň na zelenine( II.stupeň ZŠ ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 223,88