Bravčová pečeň na rajčiakoch a paprike( II.stupeň ZŠ ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 197,37