Rybie filé na vidiecky spôsob( II.stupeň ZŠ ) 127 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 156,79