Rizoto z hydinového mäsa so zeleninou( II.stupeň ZŠ ) 290 gramov

Priemerné sacharidy v g: 65,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,34