Kurča pečené s plnkou (mäso s plnkou 135g, šťava 30g)( II.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 86,07