Cibuľa šalotka 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,94
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 106,38