Kuracie stehná na kyslej kapuste( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 448,98